tìm từ bất kỳ, như là plopping:
 
1.
One who drinks heavily - ancient terminology thanks to my grandfather
drinking shevits, mad dog, or beast. spd ='s rum rat
- ciderpunx -
viết bởi JoeDella 14 Tháng mười một, 2004