tìm từ bất kỳ, như là usuratonkachi:
 
1.
shotty material and or person
Yo stop dressing like a dirty rumsy!
viết bởi Mike 18 Tháng tám, 2003