tìm từ bất kỳ, như là fleek:
 
1.
To "run a g" on a girl is to gangbang her or to run a train on her.
My nig, we ran a G on that lil red bitch yesterday.
viết bởi DEKE 08 Tháng tư, 2005

Words related to run a g

beat fuck gang bang run a train run through