Top Definition
The rarest ore that you can mine in the MMORPG RuneScape. Requires 85 mining skill to mine it and 85 smithing to smelt. Each runite ore requires 8 coals to smelt 1 runite bar.
I went to wildy to mine runite, but I was PKed.
viết bởi Sal1981 14 Tháng mười một, 2007
A fictional Metal similiar but stronger to iron and steel.

1. (runeite)can be mined and smelted along with 6 coal ores to make a rune bar

2. rune bars can be used to make "rune weapons and armour such as rune platebodies
hey I mined a runite ore today and will smelt and smith it
viết bởi Bradley J Floyd 10 Tháng tám, 2006
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×