tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
The STD called herpes.
I got the running bean from Ashley the other day. I thought she was clean, but guess not
viết bởi Tom Tuna 10 Tháng bảy, 2005