tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
a person who enjoys a good drink,a good cigar and when intoxicated enjoys a regular beat down.
dude that damn ruskel nearly broke my leg!!
viết bởi matthew amoretti 16 Tháng mười một, 2006