Top Definition
the good old arse hole
i need to drop the kids off through the rusty bullet hole
viết bởi slim 11 Tháng sáu, 2004
the sphincter or anus
I did her up the "Rusty Bullet Hole"
viết bởi Nicky G 09 Tháng chín, 2003
Another means of describing the 'brown star'. Taken from the anus' likeness to the aforementioned rusty bullethole.
She liked it in the rusty bullethole
viết bởi Al Bundy 28 Tháng tám, 2003
what you say in Garrys mod to get an achievement
Me: 'rusty bullet hole' (say the secret phrase unlocked)
#garrys #mod #g #achievement #rusty #bullet #hole #secret #unlock
viết bởi Natarama 14 Tháng một, 2011
Anus
Jesus, my rusty itches something rotten!
viết bởi Pope John-Paul II 10 Tháng mười, 2002
The oraphus that a human defecates out of. Also known as an anus.
Dude, I totally fucked her rusty bullet hole!
#anus #chocolate starfish #brown balloon knot #rusty sherriff's badge #fart box
viết bởi upstream4sho 09 Tháng một, 2012
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×