tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
Czech nickname for a techno raving party.
Hey yo man, that was a rychta last night, I'm still fucked up.
viết bởi pisis 17 Tháng chín, 2006

Words related to rychta

23 czecho drugs rave raving party techno tekkno