tìm từ bất kỳ, như là spook:
 
1.
Overstock.com spokeswoman.
"It's all about the O."
viết bởi RXtasy 04 Tháng sáu, 2005