tìm từ bất kỳ, như là sweetest day:
 
1.
being high. elevated sense of perception
Last night I was so sackson!
viết bởi One of the Maxers 30 Tháng ba, 2011