tìm từ bất kỳ, như là smh:
 
1.
The act of being gang-banged by someone of every ethnicity; white, black, Hispanic, oriental, and south Asian.
OMG! Sophie got safaried so hard last night!
viết bởi Gasoline boy 15 Tháng một, 2014