tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
A young man who seeks the company of a much older woman; a.k.a. a cougar hunter
The Safarists scanned the bar for a hot cougar to take home later.
viết bởi Bigwood 01 Tháng chín, 2007