tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
Basketball playa in Greater Toronto Area
When i grow up i want to be just like Safez!!
viết bởi Safez 24 Tháng sáu, 2003