tìm từ bất kỳ, như là cunt:
 
1.
a person with a penis smaller then 2 inches
Nathan you have a saggybacon.
viết bởi mandingo122121213234 19 Tháng tám, 2008

Words related to saggybacon

bacon cunt gay nathan saggy