Top Definition
when you blow snot out of your nose onto the ground because you don't have a kleenex or hanky to use.
The cold air made my nose run, so I did a sailor's handkerchief on the street.
viết bởi Woody Thomas 16 Tháng tám, 2006
When you need to blow your nose but have no kleenex or handkerchief or anything else to blow in, so you just lean over a bit, compress one nostril, and let it fly out of the other nostril, onto the ground.
The cold air was making my nose run, so I did a sailor's handkerchief on the street.
viết bởi Woody Thomas 14 Tháng tám, 2006
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×