tìm từ bất kỳ, như là wyd:
 
1.
When your rectum is recieves a friction burn from facial hair.
Drew was too rough and gave me a salad burn.
viết bởi Rellish 10 Tháng chín, 2006