tìm từ bất kỳ, như là bae:
 
1.
the act of getting a penis shoved up your ass
he was given a saldi
viết bởi loser123 18 Tháng một, 2007