tìm từ bất kỳ, như là sweetest day:
 
1.
A derogatory term for douche bags, sasage poundas, hand jabbs, baby rapers, and generally miserable fu<ks.
You cock suckin' saldone mutha fucka!
viết bởi Apartment 202 06 Tháng tư, 2007