tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
Mashed up salmon put in a pudding wink wink
I just love salmon pudding
viết bởi Jdboii 30 Tháng chín, 2013