tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
male ejaculate, taken in orally
Josh gave that bitch a cup full of his salt pudding! (That bitch can give one hell of a blow job)
viết bởi P Town 18 Tháng tư, 2006

Words related to salt pudding

bitch blow job cum semen skeet