tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
An ugly girl
Yo you see that salton over there?

Yeah that girl is one gross chick
viết bởi Cv12344 02 Tháng một, 2014