tìm từ bất kỳ, như là wcw:
 
1.
the act of having anal sex with a blow job.
That bitch gave me a salty salamander last night, I won't ever kiss her again.
viết bởi Planewreck 24 Tháng một, 2009

Words related to salty salamander

anal blowjob cleveland steamer dirty sanchez jizz rusty trombone