tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
A phrase in which one describes a man named Sam and how much he sucks.
"Sam sucks!"
viết bởi Daegon1O 04 Tháng mười một, 2013