tìm từ bất kỳ, như là spook:
 
1.
A beautiful girl that is blunt, real, caring, loyal, and funny
She's so cool, she must be a Samease
viết bởi Haypretty 02 Tháng một, 2014