tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
Sammiching is the act of eating a sammich.
I was sammiching the other day.
viết bởi w-ber 23 Tháng hai, 2005