tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
some emo faggot, someone as emo as sammy anchan, the emoest fag on this planet
sammy anchan is a sammy
viết bởi sammy anchan 06 Tháng mười, 2011