tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
The original Anime Involving Rurouni Kenshin and the others.
Samurai X was the Original anime.Rurouni Kenshin was made to fill in the blanks.
viết bởi _________ 23 Tháng năm, 2004
 
2.
1. aka Samur4iX
2. seeker of worldly justice
SamuraiX rid the world of a great evil, Valcion
viết bởi Angel of Judgement 21 Tháng một, 2005