tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
A wang made of sand.
Hey buddy. Nice sand wang.
viết bởi matt hb 05 Tháng năm, 2007

Words related to sand wang

3 man sand spider wang