tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:
 
1.
a tune used by most teenagers but commonly used by spekhunt or dokhunts
sanda run dun, dun dun dun dun
viết bởi onedash 25 Tháng mười, 2010