tìm từ bất kỳ, như là fleek:
 
1.
a gay guy

"sandaz"(he is so sandaz)
that sandaz is a fanny
viết bởi mega-me 07 Tháng mười một, 2008