tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
a sandwich which is rather yummy and kinky at the same time!
oh man that sandwiggy is huge!
viết bởi sum random street dude 08 Tháng mười hai, 2004