tìm từ bất kỳ, như là b4nny:
 
1.
food
girl1:you want me to make you a sandwitch
guy1:i make my own sandwitch's esé
viết bởi kirly 21 Tháng ba, 2007