tìm từ bất kỳ, như là demisexual:
 
1.
Ganster for sandwich
Yo, let's go get a sandwizzle
viết bởi Jacinto 10 Tháng tư, 2004