tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
Polite/discreet term for penis.
Betsy, did you get to check the time last night? You know, see the clock?... sans-L.
viết bởi softcoeur 06 Tháng mười một, 2010