tìm từ bất kỳ, như là doxx:
 
1.
highest peak of the mountain.
i climbed up to sanum
viết bởi sadie bell 25 Tháng tư, 2011