tìm từ bất kỳ, như là wyd:
 
1.
The perfect girl with a touch of crazy
viết bởi SwagSwagSwagout 19 Tháng mười, 2013