tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
What spais are doing to mah sentree.
"spais sappen mah sentree!" - Engineers the world over
viết bởi ZhugeMarc 11 Tháng tư, 2008