tìm từ bất kỳ, như là rimming:
 
1.
Sarcasm directed towards self love.
Joe: "I'm sooo sexy, I would have sex with myself I'm that sexy."

Sally: "Oh Joe, you're so sarcassistic."
viết bởi TallMidgety 14 Tháng một, 2008