tìm từ bất kỳ, như là fleek:
 
1.
One who provides sarcasm on a regular basis.
He's always talking all sarcastic and shit. He's such a sarcasticator.
viết bởi Dr. Sivraj 07 Tháng năm, 2004