tìm từ bất kỳ, như là doxx:
 
1.
A beautiful girl who loves life even though it might be very uncontrollable.
Sashary is brave.
viết bởi Iguess 17 Tháng mười hai, 2013