tìm từ bất kỳ, như là sex:
 
1.
A conversation where there is a large amount of sass. A situation where there is a lot of sass.
Last night was such a sassbasket, everyone was giving me shit.
viết bởi sharkattack12 06 Tháng ba, 2011