tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
Incredible, in a saucy way
That MILF is saucalicious!
viết bởi Dr. Balls 04 Tháng năm, 2005