Top Definition
Someone who literally likes to ride the sausage of another male.
Oh Yuck, look at that man riding that guys sausage dude.
viết bởi Lousy 29 Tháng tám, 2003
a man who rides the cock
Matt Dalton is a real sausage jockey!!
viết bởi john 14 Tháng năm, 2003
A gentleman of homosexual persuasion, particularly one who favours the "passive" role during homosexual anal intercourse.
Terry: Did you hear about that hairdresser guy Greg having a threesome with the Hilton sisters?

Barry: No way! I always thought he was a sausage jockey.
viết bởi Dr. Sven 28 Tháng sáu, 2006
A gay man. Taken from the movie "Rock Star."
The lead singer is a closeted sausage jockey.
viết bởi Sprocket The Dog 18 Tháng mười hai, 2002
someon who rides cock
(tim wicks)also see bonesmoker
tim wicks is a sausage jockey
viết bởi i hate tim 19 Tháng năm, 2003
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×