tìm từ bất kỳ, như là bye felicia:
 
1.
My organisation to save the poor defencless ants.
'Won't somebody pklease think of the ants?!'
viết bởi miss purrrfect 25 Tháng chín, 2003
9 8
 
2.
Fuck the ants!
Nuke the whales...


Salt the snails....
viết bởi Gumba Gumba 21 Tháng ba, 2004
7 13