tìm từ bất kỳ, như là rimming:
 
1.
My organisation to save the poor defencless ants.
'Won't somebody pklease think of the ants?!'
viết bởi miss purrrfect 25 Tháng chín, 2003
 
2.
Fuck the ants!
Nuke the whales...


Salt the snails....
viết bởi Gumba Gumba 21 Tháng ba, 2004