tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
the porno version of saving private ryan
the germans are cumming from behind
viết bởi n333m 23 Tháng tám, 2004