tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
derogatory term for short ethnic italian male
Joe Pesci is a sawed off spaghetti bender
viết bởi John King 06 Tháng sáu, 2006

Words related to sawed off spaghetti bender

derogatory term ethnic guido italian short