Top Definition
a term largly used by middle aged white trash women from dallas who dont understand a damn thing you say to them no matter how clearly and slowly you say it.
clerk: "that will be 3.39 mam"
twat: " say wha'?"
clerk: "your total is 3.39 mam for the items your buying"
twat: "say wha'?"
clerk "3(pause) thirty(eye roll) nine"
clerk "... mam"
twat "... say wha'?"
clerk " fuck you"
clerk " debit or credit?"
#say what? #say wha #dallas #white trash #clerk #fuck
viết bởi whythehellisjmantaken 08 Tháng tám, 2009
6 Words related to say wha'?
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×