tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:
 
1.
stupid bitch fck you
Man: hey pretty lady !

Woman: ew get away

Man: sbfu
viết bởi shitfacee 04 Tháng ba, 2008

Words related to sbfu

bitch fuck stupid you