tìm từ bất kỳ, như là bias:
 
1.
sbht: single but heart's taken.
danny: what's your relationship status atm?
mia: sbht.
viết bởi swagcee 22 Tháng tám, 2011