tìm từ bất kỳ, như là thot:
 
1.
Shows strong emotions
Oh sbiznak! I forgot my lunch
viết bởi Dean 02 Tháng ba, 2005